ПРОГРАМА ЗА РАБОТА (MK) – “КОНФЕРЕНЦИЈА НА ВИСОКО НИВО ЗА ПРОМОЦИЈА НА ПЕТТИОТ НАЦИОНАЛЕН АКЦИСКИ ПЛАН ЗА ПАРТНЕРСТВО ЗА ОТВОРЕНА ВЛАСТ 2021-2023”

Напишете коментар