Насоки за спроведување прашалник за оценка на спроведувањето на заложбите од Националниот акциски план за Отвореното владино партнерство 2018-2020 и потребата од нивно вклучување во новиот акциски план

Напишете коментар