Критериуми за оценување на релевантноста и поврзаноста на заложбите од процесот на ко-креирање на акциски план за отворено владино партнерство со начелата на отворено владино партнерство

Напишете коментар