Центар за управување со промени

Скратено име: ЦУП
Град: Скопје
Адреса: ул. Рајко Жинзифов бр.44-1
Телефон: 02 6092 216
Електронска пошта : info@cup.org.mk
Веб сајт : https://cup.org.mk/
Датум не регистрирање: ноември 1, 2000
Област на дејствување :