Центар за правни истражувања и анализи

Скратено име: ЦПИА
Град: Скопје - Центар
Адреса: ул. Благој Давков 2-2/13, Центар, Скопје
Телефон: 02 3201 845
Електронска пошта : contact@cpia.mk
Веб сајт : http://www.cpia.mk
Датум не регистрирање: април 16, 1993
Област на дејствување : правосудство, владеење на право, човекови права