Сојуз – Национален совет за родова рамноправност

Скратено име: НСРР
Град: Скопје
Адреса: ул. 11 Октомври бр. 17-1/1, Скопје
Телефон: 02 3134 390
Електронска пошта : sozm@t-home.mk, sozmrc@unet.com.mk
Веб сајт : http://www.sozm.org.mk/
Датум не регистрирање: јануари 18, 2016
Област на дејствување : родова рамноправност и заштита од дискриминација