Меѓуопштинско здружение на лица со телесен инвалидитет на општините Велес, Градско и Чашка – МОБИЛНОСТ Велес

Скратено име: З.Т.И.Л. МОБИЛНОСТ Велес
Град: Велес
Адреса: ул. Алексо Демниевски бр. 7, 1400 Велес
Телефон: 075 292 461
Електронска пошта : mobilnostveles@yahoo.com
Веб сајт : http://www.mobilnost.mk
Датум не регистрирање: август 31, 2008
Област на дејствување : Национален сојуз на заштита на лицата со телесен инвалидитет