Иницијатива за развој и инклузија на зедниците – ИРИЗ, Скопје

Скратено име: ИРИЗ
Град: Скопје - Шуто Оризари
Адреса: ул. Хаџи Јован Шишков бр. 36, Скопје
Телефон: 075 255 313
Електронска пошта : fadil.dzemail@gmail.com
Веб сајт : http://www.iriz.org.mk
Датум не регистрирање: февруари 15, 2015
Област на дејствување : здравство, образование, застапување