Здружение за унапредување на демократијата – Демокраси Лаб, Тетово

Скратено име: Демокраси Лаб
Град: Тетово
Адреса: Илинденска 355, зграда 700 техно-парк УЈИЕ, Тетово
Телефон: 072 303 142
Електронска пошта : sefer@demlab.org
Веб сајт : http://demlab.org/
Датум не регистрирање: ноември 1, 2000
Област на дејствување : антикорупција, безбедност, градење демократија и медиуми