Здружение за ромско-турско пријателство Ромско јато Битола

Скратено име: Ромско јато
Град: Битола
Адреса: Караџова 45/Општина Битола
Телефон: 075 877 207
Електронска пошта : romskojatobt@gmail.com
Веб сајт : https://www.facebook.com/RomskoJato/
Датум не регистрирање: април 17, 2005
Област на дејствување : учество на Ромите, образование, млади, вмрежување