Асоцијација за истражување, комуникации и развој Паблик

Скратено име: Паблик
Град: Скопје
Адреса: ул. Орце Николов 93/5
Телефон: 02 2466 444
Електронска пошта : info@public.org.mk
Веб сајт : https://public.org.mk/
Датум не регистрирање: ноември 1, 2000
Област на дејствување :