Лице за контакт

Цветанка Иванова, генерален секретар на Собранието, Сектори во службата на Собранието parl.inst@sobranie.mk

Датум на последното ажурирање

12 мај 2023

Вкупно достигнувања кои треба да се остварат: 2

Остварени Достигнувања: 0/2

Достигнувања кои се на чекање: 0/2

Неостварени достигнувања: 2/2

Достигнувања со значителен прогрес: 0/2

Незапочнато

Финансиско и административно спроведување на заложбата

Финансиско и административно спроведување на заложбата

Индикатори: Обезбедени средства Спроведена постапка за јавна набавка Склучен договор со економски оператор
Незапочнато

Обезбедување на административни капацитети

Обезбедување на административни капацитети

Индикатори: Објава на оглас за ангажирање на 7 собраниски службеници

Целосно функционален собраниски тв канал

Кој јавен проблем се адресира со заложбата?

Собранието има сопствен телевизиски канал на кој може да ја информира јавноста проактивно за тековните процеси во живо или со снимки. Работењето на собранискиот канал има институционална организација преку функционирањето на Советот на собранискиот канал. Собранието смета дека каналот е ресурс преку кој може подобро да ја запознае јавноста за својата работа и да ја зголеми гледаноста.

Главна цел на заложбата

Активноста се предлага со цел да се зголеми гледаноста на Собранискиот ТВ канал преку реформа на каналот,  преку содржините што ќе ги нуди од работата на Собранието и преку дефинирана програмска шема со модерна опрема и обучени луѓе.

Како заложбата ќе допринесе во решавањето на јавниот проблем?

Заложбата се предлага за реформирање на Собранискиот ТВ канал.

Зошто оваа заложба е релевантна за вредностите на ОВП?
Дополнителни информации

Проектирана вредност од 15.529.000 денари со средства обезбедни од Швајцарската конфедерација.Напишете коментар