Лице за контакт

Цветанка Иванова, генерален секретар на Собранието, Сектори во службата на Собранието parl.inst@sobranie.mk

Датум на последното ажурирање

12 мај 2023

Вкупно достигнувања кои треба да се остварат: 1

Остварени Достигнувања: 0/1

Достигнувања кои се на чекање: 0/1

Неостварени достигнувања: 1/1

Достигнувања со значителен прогрес: 0/1

Незапочнато

Спроведување на оепративни активности за промоција на ПОВ и заложбите на Собранието

Спроведување на оепративни активности за промоција на ПОВ и заложбите на Собранието

Индикатори: - ПОВ хибридна конференција - Работилница за ПОВ за собраниската служба - Поготовка на содржини за користење на социјални мрежи - Пренос на настани поврзани со ПОВ во живо на интернет - Настан за отворени податоци за Собранието и граѓанските организации - Анализа за трендовите со ПОВ и парламентите

СПРОВЕДУВАЊЕ НА АКТИВНОСТИ ЗА ПРОМОЦИЈА НА ПАРТНЕРСТВОТО ЗА ОТВОРЕНА ВЛАСТ

Кој јавен проблем се адресира со заложбата?

Република Северна Македонија е членка на иницијативата за Партнерството за отворена власт од 2011 година. Собранието стана дел како посебна гранка на власта во 2017 година со сопствен акциски план со заложби и активности. Со оглед на планирањето и динамиката за спроведување на заложбите и активностите од ПОВ планот 2021-2023, Собранието смета дека се потребни и соодветни активности за промовирање на механизамите во ПОВ за спроведување и за мониторинг за различни вклучени страни.

Главна цел на заложбата

Активноста се предлага со цел промовирање на механизамите во ПОВ за спроведување и за мониторинг за различни вклучени страни.

Како заложбата ќе допринесе во решавањето на јавниот проблем?

Со повеќе настани и инфорамции за јавноста и вклучените страни до подобро разбирање на процесот и поголем ефект од спроведувањето на заложбите.

Зошто оваа заложба е релевантна за вредностите на ОВП?
Дополнителни информации

Средствата се обезбедни како донација за оваа заложба.Напишете коментар