Лице за контакт

Цветанка Иванова, генерален секретар на Собранието, Сектори во службата на Собранието parl.inst@sobranie.mk

Датум на последното ажурирање

12 мај 2023

Вкупно достигнувања кои треба да се остварат: 2

Остварени Достигнувања: 0/2

Достигнувања кои се на чекање: 0/2

Неостварени достигнувања: 2/2

Достигнувања со значителен прогрес: 0/2

Незапочнато

Финансиско и административно спроведување на заложбата

Финансиско и административно спроведување на заложбата

Индикатори: Обезбедни средства во буџетот и спроведена јавна набавка
Незапочнато

Обезбедување на континуитет на употреба и одржување

Обезбедување на континуитет на употреба и одржување

Индикатори: Број на корисници на системот од јавноста и број на симнати документи како и број на внесени и индексирани документи од Собранието за мандатите кои не се во системот

Отворање на Е-Архива софтверот за пребарување од јавноста

Кој јавен проблем се адресира со заложбата?

Парламентарниот институт во Собранието креираше софтверско решение за Е-архива во 2016 година. Ова решение овозможува електронски пристап на податоци од законодавната архива (се што влегува и во соодветна постапка излегло од пленарна седница). Базата ги опфаќа сите документи креирани по една точка.

Податоците се кодифицирани почнувајќи од 1986 година со над 1.2 милиони страни документи.

До сега оваа база се користеше интранет по барање на служба и пратениците.

Главна цел на заложбата

Активноста се предлага со цел базата да се направи достапна и за јавноста и граѓаните да можат да ги користат документите кои се дел од базата на Е-архива.

Како заложбата ќе допринесе во решавањето на јавниот проблем?

Ова решение овозможува електронски пристап на податоци од законодавната архива (се што влегува и во соодветна постапка излегло од пленарна седница). Базата ги опфаќа сите документи креирани по една точка.

Зошто оваа заложба е релевантна за вредностите на ОВП?


Напишете коментар