Лице за контакт

Цветанка Иванова, генерален секретар на Собранието, Сектори во службата на Собранието parl.inst@sobranie.mk

Датум на последното ажурирање

12 мај 2023

Вкупно достигнувања кои треба да се остварат: 3

Остварени Достигнувања: 0/3

Достигнувања кои се на чекање: 0/3

Неостварени достигнувања: 3/3

Достигнувања со значителен прогрес: 0/3

Незапочнато

Финансиско спроведување на заложбата

Финансиско спроведување на заложбата

Индикатори: Обезбедени средства во буџетот за 2022 и спроведена јавна набавка
Незапочнато

Административно спроведување на заложбата

Административно спроведување на заложбата

Индикатори: Реализација на договорот за снимање и обработка на промотивните репортажи
Незапочнато

Зголемена видливост на канцелариите за контакт со граѓаните и повеќе информации за јавноста за нивната улога

Зголемена видливост на канцелариите за контакт со граѓаните и повеќе информации за јавноста за нивната улога

Индикатори: Број на емитувања на собраниски канал, број на прегледи на социјални мрежи и број на посети на канцелариите

ИЗРАБОТКА НА РЕПОРТАЖИ И ЗАПОЗНАВАЊЕ НА ЈАВНОСТА ЗА ПРОМОВИРАЊЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА КАНЦЕЛАРИИТЕ ЗА КОНТАКТ СО ГРАЃАНИТЕ

Кој јавен проблем се адресира со заложбата?

Собранието тековно ствара услови за работењето на овие канцеларии заедно со единиците на локалната самоуправа и во тек е ставање во функција на софтверско решение за поврзување на сите канцеларии и следење на активностите на канцелариите. Секоја комуникација на граѓаните со пратениците е важна, и овој институционален облик на комуникација мора да има соодветна поддршка.

Главна цел на заложбата

Активноста се предлага со цел обезбедување поголема отвореност и запознавање на граѓаните со работењето на канцелариите за контакт на пратениците со граѓаните.

Како заложбата ќе допринесе во решавањето на јавниот проблем?

Поголема отвореност и запознавање на граѓаните со работењето на канцелариите за контакт на пратениците со граѓаните.

Зошто оваа заложба е релевантна за вредностите на ОВП?


Напишете коментар