12-та Седница на Советот за ПОВ 2024-2026

Дата: 05.06.2024

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

  • Усвојување на Записникот од Конститутивната седница на Советот, одржана на 17.05.2024 година.
  • Предлог-Деловник за работа на Советот за координација и следење на процесот на Партнерството за отворена власт 2024-2026
  • Номинација и избор на ко-претседатели на Советот
  • Презентација за иницијативата Партнерство за отворена власт на национално и глобално ниво
  • Прашања и предлози
Точки на дневен ред
Точка Наслов
1 Предлог-Деловник за работа на Советот за координација и следење на процесот на Партнерството за отворена власт 2024-2026
Записник
Симни

Напишете коментар