10-та Седница на Советот за ПОВ 2024-2026

Дата: 22.02.2024

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

  • Усвојување на Записникот од 9-та седница на Советот, одржана на 23.01.2024 година.
  • Апликација на општина Кисела Вода на повикот на ПОВ Локал со поддршка на младинската организација и Меѓународениот републикански институт.
  • Нацрт Финален извештај за само-оценка за статусот на имплементација на Национален акциски план за ПОВ (2021-2023 година).
  • Прашања и предлози.
Точки на дневен ред
Точка Наслов
1 Нацрт Финален извештај за само-оценка за статусот на имплементација на Национален акциски план за ПОВ (2021-2023 година)
Записник
Симни

Напишете коментар