Регистрирање на организација

Мрежата е отворена за нови членки кои се залагаат за поголема партиципативност, отвореност и отчетност на властите, како на локално, така и на централно ниво, и воедно ги применуваат тие принципи во своето работење. Зачленувањето се врши со пополнување и доставување на приложениот Образец за членство. По разгледување на формуларот од страна на Иницијативниот одбор организациите ќе бидат повратно информирани.

Се покануваат сите заинтересирани граѓански организации формирани согласно Законот за здруженија и фондации да учествуваат во работата на Мрежата.

 

Потребно е прво да креирате корисничка сметка за да може да ја регистрирате вашата организација.