Иницијативен одбор

Процесот на формирање на Мрежата го предводи Иницијативен одбор од 10 граѓански организации:

Иницијативниот одбор е привремено тело кое ќе постои до официјалниот избор и воспоставување на органите на Mрежата. Членови на Иницијативниот одбор: