Центар за промоција на одржливи земјоделски практики и рурален развој

Скратено име: ЦеПроСАРД
Град: Скопје
Адреса: 1550 8А
Телефон: info@ceprosard.org.mk
Електронска пошта : info@ceprosard.org.mk
Веб сајт : http://www.ceprosard.org.mk
Датум не регистрирање: ноември 25, 2001
Област на дејствување : животна средина, енергија и клима, локален развој, земјоделство, социјална кохезија