Хуманитарно здружение на младите Роми – Штип

Скратено име: ХЗРМ
Град: Штип
Адреса: Генерал Михајло Апостолски бр. 5, Штип
Телефон: 078 798 780 Јусеин Демиров
Електронска пошта : juskastip@live.com
Веб сајт : http://www.google.com
Датум не регистрирање: јануари 1, 2011
Област на дејствување : млади, социјална, културна, образовна, хуманитарна и здравствена заштита, и бесплатна правна помош