Фондација за културна и научна афирмација и презентација МАКЕДОНИЈА ПРЕЗЕНТ – Скопје

Скратено име: МАКЕДОНИЈА ПРЕЗЕНТ
Град: Скопје
Адреса: ул. Костурски херои бр.35, 1000 Скопје
Телефон: 02 3238 036, 070 603 388
Електронска пошта : feniksmk@hotmail.com
Веб сајт : https://macedoniapresent.mk/
Датум не регистрирање: јануари 4, 2017
Област на дејствување : култура и наука