Сојуз на здруженија на дијабетичари на Македонија

Скратено име: СЗДМ
Град: Велес
Адреса: "(Бул. Кузман Јосифовски Питу, бр, 24 мезанин 3, Скопје); ул. Невена Ѓоргиева Дуња бр.6/1-3 Велес"
Телефон: 078 344 503
Електронска пошта : dimevelev@yahoo.com
Веб сајт : http://www.szdm.mk
Датум не регистрирање: ноември 11, 2004
Област на дејствување : здравство и социјална политика, млади