Програмска канцеларија на Советот на Европа во Скопје

Скратено име: Совет на Европа
Град: Скопје
Адреса: Соравиа Центар, Филип Втори Македонски бр 3 
Телефон: +389 02 3100 330
Електронска пошта : Irena.CUCULOSKA-JAKIMOVSKA@coe.int
Веб сајт : https://www.coe.int/mk/web/skopje/the-council-of-europe
Датум не регистрирање: октомври 1, 2021
Област на дејствување : Водечка организација за човекови права на континентот.