Отворена Порта

Скратено име: Отворена Порта
Град: Скопје
Адреса: Сава Ковачевиќ 1а, 1000-Скопје
Телефон: +389 02 2700 107
Електронска пошта : mtodorovska@lastrada.org.mk
Веб сајт : https://lastrada.org.mk/
Датум не регистрирање: октомври 1, 2021
Област на дејствување : "Отворена Порта е водечка самоодржлива организација во Македонија, препознаена на национално и меѓународно ниво по својата посветеност, истрајност и професионалност, како и фокусираност на потребите и интересите на тргуваните лица и ранливите групи. Отворена Порта се стреми кон создавање на општество ослободено од нееднаквост, сиромаштија, дискриминација, родово базирано насилство, трговија со луѓе и експлоатација, каде во целост се почитуваат човековите права и постојат еднакви можности за социо-економска независност на сите граѓани."