Македонски центар за меѓународна соработка

Скратено име: МЦМС
Град: Скопје
Адреса: ул. Никола Парапунов бр. 41А
Телефон: 02 3065 381
Електронска пошта : mcms@mcms.org.mk
Веб сајт : http://www.mcms.org.mk
Датум не регистрирање: ноември 1, 2000
Област на дејствување :