Институт за човекови права

Скратено име: ИЧП Скопје
Град: Скопје
Адреса: ул. Киро Крстевски Платник бр. 11-2/17, Скопје
Телефон: 02 3243 331
Електронска пошта : ihr@ihr.org.mk
Веб сајт : http://www.ihr.org.mk
Датум не регистрирање: јануари 1, 2015
Област на дејствување : човекови права и владеење на правото