Институт за демократија „Социетас Цивилис“ Скопје

Скратено име: ИДСЦС
Град: Скопје - Центар
Адреса: Мирослав Крлежа, 52-2 Скопје 1000, Центар
Телефон: /
Електронска пошта : contact@idscs.org.mk
Веб сајт : http://www.idscs.org.mk
Датум не регистрирање: април 1, 2012
Област на дејствување : добро управување, европски интеграции и развој на работата на парламентарната демократија