Здружение Ромски деловен информативен центар во Македонија

Скратено име: ЗРДИЦМ
Град: Скопје
Адреса: ул. 376, бр. 108, Скопје
Телефон: 070 273 021
Електронска пошта : rbic@t-home.mk
Веб сајт : http://www.google.com
Датум не регистрирање: јуни 1, 2009
Област на дејствување : социоекономски развојна ромската заедница, претприемништво, вработување, професионален развој, информирање