Здружение на јавни службеници во Северна Македонија – Прилеп

Скратено име: ЗЈС
Град: Прилеп
Адреса: бул. „Маршал Тито“ 24/3-5, Прилеп
Телефон: 078 33 10 30
Електронска пошта : javnisluzbenici@gmail.com
Веб сајт : http://www.google.com
Датум не регистрирање: април 20, 2005
Област на дејствување : јавниот сектор во РСМ