Здружение на уметници Македонски центар на Интернационален театарски институт/Продукција

Скратено име: Македонски центар ИТИ/Продукција
Град: Скопје - Аеродром
Адреса: АСНОМ 20/3/28, 1000 Скопје
Телефон: 075 288 143
Електронска пошта : macedoniancenterofiti@gmail.com
Веб сајт : https://www/iti-worldwide.org/macedonia.html
Датум не регистрирање: април 25, 2014
Област на дејствување : култура, изведувачки уметности, визуелни уметности, културен туризам, креативни индустрии, образование