Здружение на производители на органска храна „Биовита“ – Кавадарци

Скратено име: ЗПОЗ „Биовита“ - Кавадарци
Град: Кавадарци
Адреса: Методија Џунов Џикот 65, Кавадарци
Телефон: 078 237 139; 076 573 789
Електронска пошта : biovitaorganic@gmail.com
Веб сајт : https://biovitaorganic.blogspot.com/
Датум не регистрирање: март 3, 2018
Област на дејствување : органско производство, животна средина, климатски промени, биодиверзитет (заштита, едукација)