Здружение на писатели ТИКВЕШКИ ЦВЕТОВИ Кавадарци

Скратено име: Здружение ТИКВЕШКИ ЦВЕТОВИ Кавадарци
Град: Кавадарци
Адреса: Киро Спанџов бр. 22 Кавадарци
Телефон: 072 307 226
Електронска пошта : tikveshkicvetovi@gmail.com
Веб сајт : https://www.facebook.com/tikveskicvetovi/
Датум не регистрирање: декември 10, 2012
Област на дејствување : креативно творење, литературни средби и манифестации, учество на локални меѓународни конкурси, издавање на книги во електронска и печатена форма