Здружение на граѓани за истражувања за меѓународните односи и европските прашања „ИНСТИТУТ ПРЕСПА“ – Скопје

Скратено име: „ИНСТИТУТ ПРЕСПА“ - Скопје
Град: Скопје - Кисела Вода
Адреса: „Славка Динкова“ 47, општина Кисела Вода
Телефон: 071 697 839
Електронска пошта : prespainstitute@gmail.com
Веб сајт : http://www.prespa-institute.mk/mk/
Датум не регистрирање: февруари 10, 2017
Област на дејствување : меѓународни односи, европски прашања, европеизација на Северна Македонија и Западниот Балкан