Здружение Национална асоцијација за континуиран одржлив развој и демократија – КОРД Скопје

Скратено име: Национална асоцијација - КОРД Скопје
Град: Скопје - Кисела Вода
Адреса: Јордан Филиповски 10/7, Кисела Вода, Скопје
Телефон: 078 377 596
Електронска пошта : aceski.saso.cik@gmail.com
Веб сајт : http://www.kord.mk/
Датум не регистрирање: април 30, 2009
Област на дејствување :