Здружение ИНТЕРАКЦИЈА ПЛУС – Скопје

Скратено име: ИНТЕРАКЦИЈА ПЛУС
Град: Скопје - Центар
Адреса: ул. Костурски херои бр. 35, 1000 Скопје, Општина Центар
Телефон: 02 3238 036, 078 245 484
Електронска пошта : ana_petreska@live.com
Веб сајт : https://interakcijaplus.mk/
Датум не регистрирање: декември 29, 1994
Област на дејствување : логопедија, дефектологија