Здружение за унапредување на родовата еднаквост Акција Здруженска Скопје

Скратено име: АЗ
Град: Скопје
Адреса: Ул. Никола Тримпаре бр.12-1/12, Скопје
Телефон: 02 3215 660
Електронска пошта : zdruzenska@t.mk
Веб сајт : http://www.zdruzenska.mk
Датум не регистрирање: март 20, 1999
Област на дејствување : родова еднаквост, човекови права на жени и добро владеење