Здружение за унапредување на квалитетот на живот на лицата со аутистичен спектар на нарушување „Сина светулка“

Скратено име: Сина светулка
Град: Скопје - Аеродром
Адреса: бул. Јане Сандански 62/3-5, Аеродром
Телефон: 070 325 805
Електронска пошта : sina.svetulka@gmail.com
Веб сајт : http://www.autism.mk
Датум не регистрирање: ноември 28, 2003
Област на дејствување : лица со посебни потреби