Здружение за промоција и развој на инклузивно општество ИНКЛУЗИВА

Визија: Општество во кое се почитува различноста на секој граѓанин.
МисијаСоздавање на услови за инклузивно општество преку активности и проектисо кои ќе се влијае лицата со попреченост и други ранливи групи да имаат еднакви  можности за остварување и почитување на нивните човекови права.
Скратено име: Инклузива
Град: Куманово
Адреса: Бул.Октомвриска Револуција бр.56 1/1
Телефон: 076 279 662, 076 279 663
Електронска пошта : inkluziva@gmail.com
Веб сајт : https://inkluziva.mk/
Датум не регистрирање: ноември 1, 2000
Област на дејствување :