Здружение за истражување и политики Аналитика Скопје

Скратено име: Аналитика
Град: Скопје - Центар
Адреса: бул. 11 Октомври бр. 86/1-7 Скопје
Телефон: 3151948
Електронска пошта : info@analyticamk.org
Веб сајт : http://www.analyticamk.org
Датум не регистрирање: ноември 28, 2019
Област на дејствување : анализа на јавни политики, јавни финансии, енергетска ефикасност, надворешна политика и безбедност