Здружение за истражување и анализи – ЗМАИ Скопје

Скратено име: ЗМАИ Скопје
Град: Скопје - Кисела Вода
Адреса: ул. Емил Зола 9/2-20, 1000 Скопје/ Кисела Вода
Телефон: /
Електронска пошта : contact@zmai.mk
Веб сајт : http://www.zmai.mk
Датум не регистрирање: февруари 16, 1999
Област на дејствување : јавни финансии, добро владеење, младински активизам, медиумска писменост, локална демократија и транспарентност