Здружение за едукација и тренинг ЦЕТ ПЛАТФОРМА Скопје

Скратено име: ЦЕТ платформа
Град: Скопје
Адреса: бул Видое Смилевски Бато 35/2-20
Телефон: 078 247 458
Електронска пошта : macedonia@cetplatform.org
Веб сајт : https://cetplatform.org/
Датум не регистрирање: мај 18, 1998
Област на дејствување : граѓанско општество, демократија, граѓански вредности, човекови права, медиуми, неформално образование, ранливи групи