Здружение за едукација и советување Д-р Берат-Скопје

Скратено име: Д-р Берат-Скопје
Град: Скопје
Адреса: ул. Индира Ганди бр. 10, Скопје
Телефон: 076 490 885
Електронска пошта : zdrberat@gmail.com
Веб сајт : http://www.google.com
Датум не регистрирање: октомври 21, 2010
Област на дејствување : социјално-хуманитарна дејност, едукација, здравствено советување, борба против дискриминација и сегрегација, научно истражување