Здружение Женски форум Тетово

Скратено име: ЖФ Тетово
Град: Тетово
Адреса: ул. Никола Теска бр. 6, Тетово
Телефон: 044 337 440; 044 34 34 10
Електронска пошта : info@forumi.org.mk
Веб сајт : http://www.forumi.org.mk
Датум не регистрирање: март 3, 2000
Област на дејствување : човекови права и родова еднаквост