Здружение Градот на пчелите – Тетово

Скратено име: Бии Сити - Тетово
Град: Тетово
Адреса: Ѓорче Стојчевски, 12/8 Тетово
Телефон: 071 763 944
Електронска пошта : ddikena@live.com
Веб сајт : https://./
Датум не регистрирање: декември 22, 2010
Област на дејствување : креирање на политики и развој на земјоделство, рурален развој, климатски промени, едукација на млади