Едукативна хуманитарна организација Штип

Скратено име: ЕХО
Град: Штип
Адреса: Ул. Христијан Т. Карпош, бр.6/4
Телефон: +389 032 384143
Електронска пошта : blagicakirov@yahoo.com
Веб сајт : https://www.eho-org.mk/
Датум не регистрирање: октомври 1, 2021
Област на дејствување : ЕХО застапува примена на интегриран пристап во унапредување на родовата рамноправност и човековите права и поттикнува активно учество на граѓаните во креирањето на политики.