Г.З „Скопјанката Мајка Тереза“ Скопје

Скратено име: Г.З „Скопјанката Мајка Тереза“ Скопје
Град: Скопје
Адреса: Ташко Караџа 12-2/3 Скопје
Телефон: 071 227 056
Електронска пошта : svetamajkatereza@yahoo.com
Веб сајт : http://www.google.com
Датум не регистрирање: ноември 24, 2011
Област на дејствување : ширење на хуманото дело на Св. Мајка Тереза, манифестации од едукативен, публицистистички и промотивен карактер