Граѓанска иницијатива на жени ГИЖ Свети Николе

Скратено име: ГИЖ Свети Николе
Град: Свети Николе
Адреса: Плоштад Илинден б.б., Св. Николе
Телефон: 078 456334
Електронска пошта : giz_zeni@yahoo.com
Веб сајт : https://www.facebook.com/giz.zeni
Датум не регистрирање: ноември 11, 2004
Област на дејствување : родова еднаквост, жени, застапување, учество во донесување одлуки