Асоцијација за младинско зајакнување

Скратено име: АМЗ
Град: Скопје - Центар
Адреса: ул. Васил Ѓоргов бр. 18/2-16, Центар, Скопје
Телефон: 075 203 104
Електронска пошта : info@yea.mk
Веб сајт : http://yea.mk
Датум не регистрирање: октомври 20, 2014
Област на дејствување : млади, претприемништво и вработување, активно граѓанство и културно наследство