Асоцијација за демократски развој на Ромите СОНЦЕ

Скратено име: АДРР СОНЦЕ
Град: Тетово
Адреса: Иво Рибар Лола 381/3, 1200 Тетово
Телефон: 044 352 390
Електронска пошта : info@sonce.org.mk
Веб сајт : http://www.sonce.org.mk
Датум не регистрирање: јануари 1, 1999
Област на дејствување : образование, здравствен и социјален пристап на Ромите, вработување и економски развој; и демократско учество на Ромите